Brandskydd 2018

Arrangörer


Brandskydd 2018 Arrangörer

Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd

Brandskyddskonferensen diskuterar och presenterar nyheter och trender från branschen. Brandskydd är ett etablerat forum i branschen och en mötesplats där du får möjlighet att träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter.

Brandskyddskonferensen arrangeras av Sveriges Brandkonsultförening ­BRA som består av de 14 största och ledande brandkonsultföretagen i Sverige och Informationsbolaget. Sprinklerfrämjandet och Brandforsk är med som samverkanspartners.


HuvudarrangörerSveriges brandkonsultförening
Sveriges brandkonsultförening
Sveriges Brandkonsultförening

Sveriges Brandkonsultförening, BRA, bildades januari 2008. Syftet var att förena de företag som fanns i branschen för att driva branschgemensamma frågor och vara en partner inom området när det gäller lagstiftning, praxis och erfarenhetsutbyte.

Föreningen har fastställt vad som ska krävas för att bli medlem och dessutom definierat de etiska regler som ska styra arbetet. Två av de viktigaste kraven på medlemsföretagen är att de kan garantera en tillräckligt hög kompetensnivå inom företaget samt har ett tillförlitligt system för kvalitetssäkring.

Mer information härSveriges brandkonsultförening
Sveriges brandkonsultförening
Informationsbolaget

Informationsbolaget anordnar ett flertal konferenser varje år inom bl.a. brandskydd och säkerhet. Vi vill sprida kunskap till alla om hur man förebygger och förhindrar brand samt hur man skall agera om det uppstår brand.

Informationsbolaget samverkar med andra rikstäckande organisationer för att skapa en mötesplatser och konferenser där medlemmar och andra yrkesverksamma inom respektive område kan mötas och nätverka och utbyta erfarenheter.

Mer information härSamverkanspartnersBrandforsk
Brandforsk
Brandforsk

Brandforsk är statens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning.

Huvudman för Brandforsk är Brandskyddsföreningen och verksamheten leds av en programstyrelse och bedrivs i form av projekt vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och företag.

Mer information härSprinklerfrämjandet
Sprinklerfrämjandet
Sprinklerfrämjandet

Sprinklerfrämjandet, är en ideell organisation som under mottot – ”Sprinkler Räddar Liv, Egendom & Ekonomiska Värden” – verkar för att sprida kunskap om sprinklersystemens oöverträffade brandskyddsegenskaper.

Våra målgrupper är i första hand olika verksamheter inom industrin, hotell, vårdsektorn, särskilda boendeformer som exempelvis äldreboenden och skolor. Alla dessa verksamheter har under åren varit drabbade av många svåra bränder och fortsätter att vara utsatta för bränder där såväl människoliv som stora ekonomiska värden går till spillo.

Mer information här


BRANDSKYDD 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2018 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2018 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2018 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2018

img/bs/slideLogos/odice.png
img/bs/slideLogos/pilkington.png
img/bs/slideLogos/flamesecurity.png
img/bs/slideLogos/sis.png
img/bs/slideLogos/gustafs.png
img/bs/slideLogos/byggteknik.png
img/bs/slideLogos/paroc.png
img/bs/slideLogos/promat.png
img/bs/slideLogos/brandforsk.png
img/bs/slideLogos/kamic.png
img/bs/slideLogos/akzo.png
img/bs/slideLogos/fireseal.png
img/bs/slideLogos/polyseam.png
img/bs/slideLogos/vetrotec.png
img/bs/slideLogos/gyproc.png
img/bs/slideLogos/step.png
img/bs/slideLogos/isover.png
img/bs/slideLogos/sapa.png
img/bs/slideLogos/marioff.png
img/bs/slideLogos/sveing.png
img/bs/slideLogos/stal_brand.png
img/bs/slideLogos/ultrafog.png
img/bs/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs/slideLogos/dafo.png
img/bs/slideLogos/flameguard.png
img/bs/slideLogos/sprinkler.png
img/bs/slideLogos/kingspan.png
img/bs/slideLogos/eldvatten.png
img/bs/slideLogos/hagab.png
img/bs/slideLogos/parocpanel.png
img/bs/slideLogos/protega.png
img/bs/slideLogos/ekovent.png

FÖRELÄSARE

Cedrik Persson

Bengt Dahlgren AB

Cedrik Persson är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering och jobbar som konsult på Bengt Da...

Läs mer om våra föreläsare här