Brandskydd 2018

Föreläsare


Caroline Cronsioe

Prevecon Brand & Riskkonsult

Caroline Cronsioe, som har en bakgrund på Boverket, MSB, Kommittén för modernare byggregler och som numer är k...

Läs mer om Caroline

Johan Sköld

Chalmers Ventures

Johan Sköld har suttit i koncernledningen i större bolag som Knowit och Epsilon och grundat/medgrundat inte mi...

Läs mer om Johan

Anders Johansson

Boverket

Anders Johansson är brandingenjör med över tjugo års erfarenhet av att arbeta med brandskyddsregler på olika m...

Läs mer om Anders

Marcus Örnroth

Räddningstjänsten Storgöteborg

Marcus Örnroth är brandinspektör och gruppledare på enheten för Brandskydd och tillsyn vid Räddningstjänsten S...

Läs mer om Marcus

Annie Martinsson

FSD

Annie Martinsson är brandingenjör och konsult på FSD. Annie har erfarenhet av brandskydd i komplexa byggnader...

Läs mer om Annie

PO Malmquist

Utkiken

PO Malmquist är brandingenjör med lång erfarenhet från bl.a. Helsingborgs Brandförsvar. Nu driver han företage...

Läs mer om PO

Patrik Perbeck

MSB

Patrik Perbeck jobbar på MSB där han är chef för enheten för brand och olycksförebyggande arbete. Patrik komme...

Läs mer om Patrik

Peter Arnevall

Storstockholms brandförsvar

Peter Arnevall är Räddningschef för Storstockholms brandförsvar och ansvarar för att förbundet hela tiden är ä...

Läs mer om Peter

Pär Hansson

FSD

Pär Hansson är brandingenjör och VD för FSD Göteborg AB. Pär har mångårig erfarenhet från utlandsprojekt där b...

Läs mer om Pär

BRANDSKYDD 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2018 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2018 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2018 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2018

img/bs/slideLogos/odice.png
img/bs/slideLogos/step.png
img/bs/slideLogos/brandforsk.png
img/bs/slideLogos/flamesecurity.png
img/bs/slideLogos/kamic.png
img/bs/slideLogos/paroc.png
img/bs/slideLogos/ekovent.png
img/bs/slideLogos/fireseal.png
img/bs/slideLogos/flameguard.png
img/bs/slideLogos/promat.png
img/bs/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs/slideLogos/akzo.png
img/bs/slideLogos/sis.png
img/bs/slideLogos/byggteknik.png
img/bs/slideLogos/kingspan.png
img/bs/slideLogos/gustafs.png
img/bs/slideLogos/vetrotec.png
img/bs/slideLogos/hagab.png
img/bs/slideLogos/sprinkler.png
img/bs/slideLogos/sapa.png
img/bs/slideLogos/stal_brand.png
img/bs/slideLogos/ultrafog.png
img/bs/slideLogos/pilkington.png
img/bs/slideLogos/gyproc.png
img/bs/slideLogos/polyseam.png
img/bs/slideLogos/protega.png
img/bs/slideLogos/isover.png
img/bs/slideLogos/marioff.png
img/bs/slideLogos/sveing.png
img/bs/slideLogos/eldvatten.png
img/bs/slideLogos/parocpanel.png

FÖRELÄSARE

Pär Hansson

FSD

Pär Hansson är brandingenjör och VD för FSD Göteborg AB. Pär har mångårig erfarenhet från utlandspro...

Läs mer om våra föreläsare här