Brandskydd 2018

Program


Brandskydd 2018 Program

Konferensprogrammet 2018


Tisdag 13 november

08:30-9:30 Registrering
Kaffe serveras i utställningen
9:30-9:45 Välkommen till Brandskydd 2018
9:45-10:15 Moderna byggregler – var står vi idag?
Caroline Bernelius Cronsioe – Prevecon Brand&Riskkonsult
10:15-10:45 Nya konstruktionsregler och vägledningstexter från Boverket
Anders Johansson - Boverket
10:45-11:15 Verksamhetsklass 6, en kvarleva från 40-talet för framtiden
Jan Nählinder – PS Group
11:15-12:15 Framtidsvisioner och digitalisering – överlever branschen?
Johan Sköld – Serieentreprenör, Head of Growth
12:15-13:30 Lunch
Kaffe serveras i utställningen
13:30-15:00 Vem bestämmer brandskyddet i Sverige?
Att svara på frågan "Vem bestämmer brandskyddet i Sverige?" är självklart enkelt. Det är så klart våra lag- och förordningsstiftare i riksdag och regering som sätter nivån. Och sedan är det våra departement och myndigheter i form av Boverket och MSB som skriver regler och allmänna råd. Men hur tillämpas detta i praktiken? Vilka är med och påverkar våra regelskrivare? Vad får vi för brandskydd när vi blir hänvisade till olika EU standarder? Vem bestämmer och påverkar dessa? Vilka lobbygrupper finns som påverkar brandskyddet och vad är deras agendor? Blocket ska ta oss igenom en resa i Brandsverige 2018 för att försöka utröna "Vem som faktiskt bestämmer brandskyddet i Sverige"
15:00-15:45 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
15:45-16:15 Ökad förståelse vid brandtekniska analyser - Att mäta och värdera risk vid analytisk dimensionering
Fredrik Nystedt - Briab
16:15-17:00 Uppföljning kring utrymningproblematiken i flerbostadshus, med exempel från Göteborg
Marcus Örnroth – Räddningstjänsten Storgöteborg, Patrik Perbeck - MSB
17:00-17:15 Avslutning och sammanfattning dag 1
17.00- Mingel i utställningen
19.00- Konferensmiddag
Obs! Måste förbokas

Onsdag 14 november

Parallella sessioner 8:30-10:00

Congress Hall
08:30-09:00 Lokal brand vid dimensionering av stålpelare
Frida Vermina Plathner, Alastair Temple - RISE
09:00-09:30 Using Virtual Reality for human behavior in fire research
Silvia Arias - LTH
09:30-10:00 Ökad samsyn av brandskydd i ventilationssystem – Ny vägledning från BIV
Cedrik Persson - Bengt Dahlgren
Alpha
08:30-09:00 Gamla stan i Stockholm ur ett insatsperspektiv
Peter Arnevall – Storstockholms Brandförsvar
09:00-09:30 ”Trähusbebyggelse – begränsad erfarenhet och oklart kunskapsläge”
Carl-Johan Sjöstrand – Värends Räddningstjänst
09:30-10:00 Utmaningarna med lithiumjon-batterier ur ett räddningstjänstperskpektiv
PO Malmquist - Utkiken
10:00-10:45 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
10:45-11:15 Antagonistiska hot ur ett blåljusperspektiv
Peter Arnevall - SSBF, Nicolai Kling - Polisen
11:15-11:45 Vägledning antagonistiska hot från MSB
Jonas Eriksson - MSB
11:45-12:15 Antagonistiska hot ur arkitektens perspektiv
Karolina Keyzer – OKK+friends
12:15-12:30 Sammanfattning och frågestund
12:30-14:00 Lunch
Kaffe serveras i utställningen
14:00-14:30 Robusthet i ett projekts olika faser utifrån nya hotbilder
Annie Martinsson, Pär Hansson - FSD
14:30-15:00 Brandskydd ur ett internationellt perspektiv
Lina Lahiri – Sauerbruch Hutton
15:00-15:15 Avslutning och sammanfattning konferensen

BRANDSKYDD 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2018 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2018 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2018 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2018

img/bs/slideLogos/gustafs.png
img/bs/slideLogos/odice.png
img/bs/slideLogos/promat.png
img/bs/slideLogos/hagab.png
img/bs/slideLogos/ultrafog.png
img/bs/slideLogos/fireseal.png
img/bs/slideLogos/brandforsk.png
img/bs/slideLogos/akzo.png
img/bs/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs/slideLogos/vetrotec.png
img/bs/slideLogos/stal_brand.png
img/bs/slideLogos/marioff.png
img/bs/slideLogos/flameguard.png
img/bs/slideLogos/kingspan.png
img/bs/slideLogos/kamic.png
img/bs/slideLogos/sapa.png
img/bs/slideLogos/ekovent.png
img/bs/slideLogos/paroc.png
img/bs/slideLogos/eldvatten.png
img/bs/slideLogos/step.png
img/bs/slideLogos/byggteknik.png
img/bs/slideLogos/sis.png
img/bs/slideLogos/protega.png
img/bs/slideLogos/pilkington.png
img/bs/slideLogos/polyseam.png
img/bs/slideLogos/parocpanel.png
img/bs/slideLogos/gyproc.png
img/bs/slideLogos/flamesecurity.png
img/bs/slideLogos/dafo.png
img/bs/slideLogos/sveing.png
img/bs/slideLogos/isover.png
img/bs/slideLogos/sprinkler.png

FÖRELÄSARE

Caroline Cronsioe

Prevecon Brand & Riskkonsult

Caroline Cronsioe, som har en bakgrund på Boverket, MSB, Kommittén för modernare byggregler och som...

Läs mer om våra föreläsare här