Brandskydd 2018

Jan Nählinder - Föreläsasre


Jan Nählinder

Jan Nählinder

Process Safety Group

Jan Nählinder, eller 'Banne' som de flesta känner honom som, gör i år come back på konferensen som han för 12 år sedan var initiativtagare till. Under sina snart 30 år som brand- och riskkonsult har Banne bl. a grundat företaget Öresund Safety Advisers, varit ansvarig brandprojektör för Turning Torso och varit en drivande kraft bakom bildandet av Sveriges brandkonsultförening där han också var den förste ordföranden. Idag arbetar Banne som VD och konsult på PS Group, ett företag som fokuserar på industrins behov av rationell riskhantering.

Under konferensens första dag kommer Banne att prata om Verksamhetsklass 6. Vk6 är en kvarleva sedan tidigt 1900-tal som idag tolkas olika. Bannes föredrag innehåller både en historielektion och ett konkret förslag på hur klassningen borde användas.

BRANDSKYDD 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2018 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2018 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2018 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2018

img/bs/slideLogos/gustafs.png
img/bs/slideLogos/gyproc.png
img/bs/slideLogos/sapa.png
img/bs/slideLogos/parocpanel.png
img/bs/slideLogos/kamic.png
img/bs/slideLogos/polyseam.png
img/bs/slideLogos/ultrafog.png
img/bs/slideLogos/odice.png
img/bs/slideLogos/sveing.png
img/bs/slideLogos/flamesecurity.png
img/bs/slideLogos/akzo.png
img/bs/slideLogos/dafo.png
img/bs/slideLogos/protega.png
img/bs/slideLogos/vetrotec.png
img/bs/slideLogos/sis.png
img/bs/slideLogos/step.png
img/bs/slideLogos/fireseal.png
img/bs/slideLogos/stal_brand.png
img/bs/slideLogos/byggteknik.png
img/bs/slideLogos/hagab.png
img/bs/slideLogos/marioff.png
img/bs/slideLogos/kingspan.png
img/bs/slideLogos/pilkington.png
img/bs/slideLogos/promat.png
img/bs/slideLogos/eldvatten.png
img/bs/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs/slideLogos/isover.png
img/bs/slideLogos/brandforsk.png
img/bs/slideLogos/paroc.png
img/bs/slideLogos/flameguard.png
img/bs/slideLogos/ekovent.png
img/bs/slideLogos/sprinkler.png

FÖRELÄSARE

Marcus Örnroth

Räddningstjänsten Storgöteborg

Marcus Örnroth är brandinspektör och gruppledare på enheten för Brandskydd och tillsyn vid Räddnings...

Läs mer om våra föreläsare här