Brandskydd 2018

Marcus Örnroth - Föreläsasre


Marcus Örnroth

Marcus Örnroth

Räddningstjänsten Storgöteborg

Marcus Örnroth är brandinspektör och gruppledare på enheten för Brandskydd och tillsyn vid Räddningstjänsten Storgöteborg. Leder och stöttar medarbetare, tillsammans med enhetschefen, genom att strukturera och kvalitetssäkra arbetet samt verka för en lärande miljö. Arbetar aktivt för rättssäker hantering av tillsynsärenden och för en samstämmighet mellan lagar, regler och nationella strategier. Debatterar och driver frågor kopplade till framförallt utrymningssäkerhet och brandskydd i boendemiljö.På Brandskydd 2018 kommer Marcus, tillsammans med Patrik Perbeck på MSB, att prata om Uppföljningen kring utrymningproblematiken i flerbostadshus, med exempel från Göteborg, ett ämne de diskuterade på förra årets konferens.

BRANDSKYDD 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2018 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2018 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2018 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2018

img/bs/slideLogos/kamic.png
img/bs/slideLogos/step.png
img/bs/slideLogos/stal_brand.png
img/bs/slideLogos/vetrotec.png
img/bs/slideLogos/gyproc.png
img/bs/slideLogos/protega.png
img/bs/slideLogos/sprinkler.png
img/bs/slideLogos/fireseal.png
img/bs/slideLogos/polyseam.png
img/bs/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs/slideLogos/sapa.png
img/bs/slideLogos/ekovent.png
img/bs/slideLogos/promat.png
img/bs/slideLogos/ultrafog.png
img/bs/slideLogos/sveing.png
img/bs/slideLogos/isover.png
img/bs/slideLogos/marioff.png
img/bs/slideLogos/flameguard.png
img/bs/slideLogos/parocpanel.png
img/bs/slideLogos/pilkington.png
img/bs/slideLogos/sis.png
img/bs/slideLogos/odice.png
img/bs/slideLogos/flamesecurity.png
img/bs/slideLogos/gustafs.png
img/bs/slideLogos/brandforsk.png
img/bs/slideLogos/dafo.png
img/bs/slideLogos/paroc.png
img/bs/slideLogos/akzo.png
img/bs/slideLogos/eldvatten.png
img/bs/slideLogos/hagab.png
img/bs/slideLogos/kingspan.png
img/bs/slideLogos/byggteknik.png

FÖRELÄSARE

Pär Hansson

FSD

Pär Hansson är brandingenjör och VD för FSD Göteborg AB. Pär har mångårig erfarenhet från utlandspro...

Läs mer om våra föreläsare här