Brandskydd 2018

Fredrik Nystedt - Föreläsasre


Fredrik Nystedt

Fredrik Nystedt

Briab

Fredrik Nystedt är teknisk licentiat och brandingenjör utbildad vid Lunds tekniska högskola. Med 20 år i branschen har Fredrik skaffat sig en ledande position när det gäller verifiering av brandsäkerheten i byggnader. Parallellt med sitt arbete som konsult har Fredrik varit knuten till avdelningen för brandteknik vid Lunds tekniska högskola där han bedrivit forskarstudier med fokus på tillämpade metoder för riskbaserad brandteknisk dimensionering. Fredriks erfarenhet av att verifiera brandskydd i komplexa byggnader är mycket stor och bygger på bred erfarenhet av undermarksanläggningar och höga byggnader. Fredrik är specialiserad på användning av riskanalys vid analytisk dimensionering och kunnig inom optimering av brandskydd utifrån risk och kostnad. Fredrik har även bistått Boverket i framtagandet av ett allmänt råd gällande verifiering av brandskydd i byggnader och anlitas ofta för tredjepartskontroll av brandskyddsprojekteringen av byggnader med mycket stort skyddsbehov. Fredrik arbetar sedan hösten 2016 på Briab efter att ha drivit det egna företaget Wuz i 10 år. På Briab är Fredrik teamledare för gruppen som arbetar med forskning och utveckling. Aktuella FoU-projekt är bl.a. BIM och brandskydd och brandskyddsrelaterade frågor i höga träbyggnader.

BRANDSKYDD 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2018 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2018 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2018 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2018

img/bs/slideLogos/dafo.png
img/bs/slideLogos/sprinkler.png
img/bs/slideLogos/sveing.png
img/bs/slideLogos/flamesecurity.png
img/bs/slideLogos/akzo.png
img/bs/slideLogos/stal_brand.png
img/bs/slideLogos/gyproc.png
img/bs/slideLogos/kingspan.png
img/bs/slideLogos/marioff.png
img/bs/slideLogos/eldvatten.png
img/bs/slideLogos/parocpanel.png
img/bs/slideLogos/protega.png
img/bs/slideLogos/ultrafog.png
img/bs/slideLogos/polyseam.png
img/bs/slideLogos/ekovent.png
img/bs/slideLogos/hagab.png
img/bs/slideLogos/odice.png
img/bs/slideLogos/flameguard.png
img/bs/slideLogos/step.png
img/bs/slideLogos/pilkington.png
img/bs/slideLogos/vetrotec.png
img/bs/slideLogos/kamic.png
img/bs/slideLogos/husbyggaren.png
img/bs/slideLogos/byggteknik.png
img/bs/slideLogos/paroc.png
img/bs/slideLogos/isover.png
img/bs/slideLogos/gustafs.png
img/bs/slideLogos/sis.png
img/bs/slideLogos/fireseal.png
img/bs/slideLogos/promat.png
img/bs/slideLogos/brandforsk.png
img/bs/slideLogos/sapa.png

FÖRELÄSARE

Anders Johansson

Boverket

Anders Johansson är brandingenjör med över tjugo års erfarenhet av att arbeta med brandskyddsregler...

Läs mer om våra föreläsare här